OSLO PILOT tar en pause

Etter to år med intens aktivitet, offentlige arrangementer, undersøkelser og diskusjoner tar OSLO PILOT en pause. Nå er tiden inne for å se seg tilbake, gå gjennom den omfattende informasjonen vi har samlet sammen, og tenke gjennom prosjektets fremtid. Basert på vårt grunnarbeid og en avsluttende rapport vil Oslo kommune fatte beslutningen om hvordan man vil gå videre og få på plass den første utgaven av en kunstbiennale i offentlige rom.

Vi vil benytte anledningen til å takke alle dere som har deltatt på arrangementene våre, samarbeidet med oss, støttet og hjulpet prosjektet og bidratt til fascinerende diskusjoner, debatter, bestillinger av nye verk, residency-opphold og publikasjoner. Dere har beriket OSLO PILOT-prosjektet og gitt oss masse ny kunnskap i løpet av disse to årene.

Dersom du har behov for å kontakte OSLO PILOT kan du sende epost til postmottak@kul.oslo.kommune.no

Med hilsen Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk, kuratorer OSLO PILOT